גלריית וידאו מחתונות

תזמורת חסידית לחתונות "קול מצהלות" עם הזמר מוטי סייג בחתונה באולמי בניסטל אשדוד שפע רב + תנא דבי

תזמורת חסידית לחתונות "קול מצהלות" עם הזמר מוטי סייג בחתונה באולמי המילניום – מחרוזת להיטים חסידית

תזמורת חסידית לחתונות "קול מצהלות" עם הזמר מוטי סייג בחתונה בטרופי גן – היסח הדעת + כולם אהובים

תזמורת החתונות "קול מצהלות" עם הזמר מוטי סייג בחתונה בטרופי גן – אשת חיל

תזמורת קול מצהלות עם הזמר מוטי סייג בהקפות שניות – מחרוזת קרליבך + ברוך הגבר + זכרני נא

תזמורת קול מצהלות עם הזמר מוטי סייג בהקפות שניות – כי הרבית + יהי רצון

תזמורת קול מצהלות עם הזמר מוטי סייג בהקפות שניות – ערבים

תזמורת קול מצהלות עם הזמר מוטי סייג בהקפות שניות – מחרוזת שקטים אם אשכחך + וזכיני + ענוים + תפילה לעני

תזמורת קול מצהלות עם הזמר מוטי סייג בהקפות שניות – שפע רב + בזו השעה